Rikstad Nordgard

Gnr. 90 bnr. 1 (Gml. matr.nr. 331) Skyld 7,90

Bergsråd Johan Marselius var bygselherre i 1660-åra, senere monsiur Daniell. Landskylda ble delt mellom bygselherren, presten og etatsråd Møller.

Kjente brukere:

 

Oluf Endresson Rikstad f. 1628

 

Erik Eriksson Rikstad d 1696 gm Marit Jonsd.

Barn:

1. Erik

2. Jon

3. Ildri

 

Selveierbruk fra ca. 1700

 

Christen Christensson f. 1652 d.1726 kjøpte garden ca. 1700. Han var da sersjant og ble løytnant i 1723.

Barn:

1. Anne f. 1689

2. Marit f. 1694

 

Sorenskriver Lyder Brandt f. 1695 d. 30.07.1737 gm. Margrete Kirstine Skånlund.

Barn:

1. Rasnmus Andreas f. 1723

2. Joakin Christian f. 1726

3. Mette Sophie f. 1730

4. Mathias Skånlund f. 1732

5. Margrete Christina f. 1733

6. Henning Christian f. 1734

7 Anne Christine f. 1734

8. Lyder Fredrik f. 1737

 

Direktør Hans Rasmussen Muller f. 1682 kjøpte garden på tvangsauksjon 03.05.1738 for 210 rigsd.

 

Christian Muller f. 1687 g. 1750 m. Ingeborg Olsd. Hyllberget f. 1730. Han fikk skjøte på garden fra sin bror 16.06.1739 for 201 rigsd.

Barn:

1. Hans Christian f. 1753

 

Hans Engelsson Syrstadvoll f. 1732 g. 1760 m. Ingeborg Olsd. f. 1730.

 

Ole Ingebrigtsson Stor-Næve fikk skjøte på garden 03.01.1765 for 505 rigsd.

 

Kanseliråd Henrik Lysholm gm Anne Catrine Tønder Lysholm fikk skjøte på garden  1766 for 550 rigsd.

 

Det er lite trolig at de to siste eierne noen gang var bosatt på garden. Da Henrik Lysholm døde solgte enka garden.

 

Major Hans Hagerup Krag f. 1709 d. 1787 fikk skjøte på garden 01.10.1770 for 700 rigsd.

Barn:

1. Petter f. 1759, kapellan i Meldal 1786-1797

2. Sophia f. 1760

3. Rasmus f. 1762

4. Baltazer f. 1763

5. Dortea f. 1768

 

Størker Jonsson Grøsdalen f. 1763 d. 1814 g. 1791 m. Sara Haldosd. Ramlo f. 1768. Størker var husmannsgutt under garden og kjøpte eiendommen og fikk skjøte 30.06.1787 for 1200 rigsd.

Barn:

1. Jon f. 1791

2. Kari f. 1794 g 1821 m. Jon Rasmussen Gorset

3. Marit f. 1796 g. 1818 m. Knut Olsson Ree

4. Ingeborg f. 1799 g. 1825 m. Jon A. Stokkrønning

5. Marit f. 1802 g. 1822 m. Einar Jonsson Ratøyen

6. Ole f. 1804 g. 1836 m. enke Jåddå Eriksd. Rikstad

7. Ole f. 1807 g. 1831 m. Jåddå Eriksd. Grytbakk

8. Haldo f. 1809 g. 1843 m. Erikka Eriksd. Grytbakk

 

Tellev Jonsson Grøsdalen f. 1763 kjøpte i 1788 halvparten av garden fra tvillingbroren, men da han i 1792 kjøpte en part av Sørgard Rikstad fall denne halvparten tilbake til hovedbruket 02.06.1793.

 

Sara Haldosd. f. 1768 d. 1820 g. 1816 m. enkemann Tore Knutsson Rikstad (Bortstuggu)

 

Jon Størkersen Rikstad f. 1791 g.1819 m. Marit Arntsd. Holstad f. 1798 fikk skjøte på garden 18.11.1815 for 1687 rigsd. og kår til mora.

Barn:

1. Størker f. 1819

2. Arnt f. 1821 g. 1853 m. Marit Ree (Sørgard)

3. Jon f. 1824 gm Marit Lyngen (Jerpstadvoll)

4. Ole f. 1826

5. Ole f. 1828. Klokker i Rennebu

6. Tore f. 1830. Skogsformann i Selbu

7. Haldo f. 1831. Bygsla Grøsdalen 1879

8. Marit f. 1834 d. 1836

9. Mikkel f. 1836 g. 1877 m. Marit Andersd. Jerpstad

10. Sivert f. 1840 d. 1842

 

Størker Jonsson Rikstad f. 1819 d. 1883 g. 1851 m. Marit Olsd. Bakk f. 1827 i Rennebu d. 1874. Han fikk skjøte på Rikstad og Lundasetra 20.03.1851 for 620 spdl. og kår.

Barn:

1.Marit f. 1852. Utv. til Amerika

2. Jon f. 1854

3. Ole f. 1856. Utv. til Amerika

4. Sigrid f. 1858. Utv. til Amerika

5. Marit f. 1860

6. Arnt f. 1862 g. 1902 m. Gjertrud Reberg

7. Sivert f. 1864

8. Berit f. 1866. g. 1892 m. Ole Ulberg

9. Olava f. 1868. Utv. til Amerika

10. Sivert f. 1869. Utv. til Amerika

11. Sara f. 1871. Utv. til Amerika

 

Jon Størkersson Rikstad f. 1854 d. 23.05.1917 fikk heimelsbrev fra boet etter foreldrene 19.12.1883 for kr. 2246,67.

 

Arnt Størkersson Rikstad f. 1862 gm. enke Gjertrud Johannesd. Reberg f. 1858. Han tok over garden etter broren da han døde.

Gjertrud Johannesd. hadde disse barna fra første ekteskapet:

1. Berit f. 1893. Tok over Reberg

2. Marit f. 1897. Tok over Rikstad

 

Sivert Olsson Jerpstad f. 13.09.1895 gm. Marit Olsd. Reberg f. 10.09.1897. De fikk skjøte på garden 07.10.1925 for kr. 7000,00 og kår.

Barn:

1 Arnt f. 30.01.1926

2. Ola f. 30.06.1927

3. Gunnvor f. 10.10.1937

 

 

Husmannsplasser under Nordgard

 

 

Lundadalen

Gnr. 90 bne. 3. Skyld 0,40

 

Ole Bersvensson f. 1766 g. 1798 m. Randi Jonsd. Snoen (Oppigard) f. 1762 d. 1816

Barn:

1. Brønjulf f. 1790 g. 1840 m. Marit M. Resrønningen

2. Jon f. 1798 g. 1827 m. Marit Sølbergstuggu

3. Anne f. 1804 g. 1826 m. Nils Frantsson Bergekra

 

Ole Bersvensson f. 1766 g. 1816 m. Jåddå Olsd. Steigen f. 1777

Barn:

1. Randi f. 1818 gm Ole Hansson Rikstadmo

 

Haldo Størkersson Rikstad f. 1809 gm. Erikka Eriksd. Grytbakk f. 1814 fikk bygselbrev av broren.

Barn:

1. Sigrid f. 1841 g 1869 m. Einar Lund på Stokkberget

2. Erik f. 1843 g. 1888 m. Marit Arntsd. Ree

3. Jon f. 1849

4. Sara f. 1852

5. Marit f. 1856 g. 1883 m. Ole J. Jerpstadvoll

 

Jon Haldosson f. 1849. Utv. til Amerika

 

Erik Olsson Fikke Kjøpte plassen og det ble holdt skylddelingsforretning 04.11.1895.

 

 

Rikstaddal

Gnr. 90 bnr. 4. Skyld 0,28

 

Plassen ble først kalt Grøsdalsegga, men ble snart til Dalen.

 

Erik Andersson Grøsdal f. 1753gm. Marit f. 1764. De ryddet plassen.

Barn:

1. Berit f. 1787

2. Tellev f. 1803

 

Tellev Eriksson f. 1803 g. 1858 m. Mette Arntsd. f. 1822 i Oppdal som tjente på Snoen. Hun hadde sønnen Ole f. 1847 med Ole Larsson Reshaugen

Barn:

1. Erik f. 1859. Utv. til Amerika

2. Marit f. 1864 gm. Martin O. Espås, Hølonda

 

Ole Olsson f. 1847 g. 1869 m. Marit Knutsd. Blokkeskar f. 1837 d. 1870. Han var skomaker.

 

Ole Olsson f. 1847 g. 1877 m. Johanna Rasmusd. Hilstadtufta f. 1855

Barn:

1. Ole f. 1877. Utv. til Amerika

2. Martin f. 1879 d. 1888

3. Mikkel f. 1884 d. 1888

4. Anne f. 1887. Utv. til Amerika

5. Martin f. 1890. Utv. til Amerika og omkom der.

6. Mikkel f. 1894 d.

7. Robert f. 1897

 

Robert Olsson Rikstaddal f. 06.06.1897 gm. Marit Olsd. Bjørset f. 22.12.1896 Han kjøpte plassen den 05.02.1929 for kr 4000,00.

 

Ole Eriksson Resell f. 29.01.1894 fikk skjøte på eiendommen 06.09.1935 for kr. 5000,00.

 

 

Grøsdalen

 

Jon Olsson Fikke f. 1720 gm. Gunhild Tellevsd. Lilleholt f. 1728

Barn:

1. Marit f. 1747

2. Marit f. 1752 g. 1795 m. Mikkel O. Fagerli

3. Ole f. 1755. Han var skredder

4. Tellev f. 1763. Han kjøpte Segard Rikstad

5. Størker f. 1763. Han kjøpte Nordgard Rikstad

 

Ole Jonsson Rikstad f. 1755 g. 1790 m. Marit Jonsd. Snoen f. 1763. De fikk bygselbrev på plassen 25.02.1792.

Barn:

1. Iver f. 1790. Han falt i krigen mot Sverige i 1808/09

 

Ole Olsson Stensflotten bygsla plassen 10.09.1831.

 

Etter hans tid falt jorda tilbake til garden.

 

 

Rikstadgjelen

 

Jon Arntsson Ree f. 1726 gm. Ingeborg Larsd. f. 1733. Han var fra Kalvhagen under Ree Sørgard.

Barn:

1. Synev f. 1751

2. Berit f. 1759

3. Anne f. 1761

4. Lars f. 1765

5. Ingeborg f. 1767

 

Berit Olsd. f. 1699, enke etter Lars Jonsson Moen

Barn:

1. Marit f. 1726

2. Ole f. 1734

 

 

Ekra

 

Peder Knutsson f. 1760 g. 1794 m. Anne Larsd. Holstadlykkja f. 1756 d.03.11.1830. Han var fra Tynset.

Adoptert barn:

1. Guru Andersd. f. 1793. Hun var søsterdatter av Anne. Foreldre: Brit og Anders Audensson Mesteig.

 

Arnt Jonsson Ulberg f. 1796 g. 1820 m. Guru Andersd. f. 1793

Barn:

1. Jon f. 1821 g. 1849 m. Marit Jakobsd. Grut

2. Peder f. 1824 g. 1859 m. Marit H. Lyngen

3. Arnt f. 1830. Han bygsla Ofstadgjerdet

Denne familien flyttet til Hagen, en plass under Foss Oppstuggu.

 

Ole Størkersen Rikstad f. 1807 d. 16.09.1834 g. 1831 m. Jåddå Eriksd. Grytbakk f. 1808.

Barn:

1. Størker f. 1829. Han overtok Ulberg

2. Sigrid f. 1831 g. 1883 m. Sivert Haftorslykkja

3. Sara f. 1833 gm. Lars T. Mesteigstuggu

 

Jåddå Eriksd. f. 1808 g. 1836 m. Ole Størkersson Rikstad f. 1804. De kjøpte Grut Bortstuggu og flyttet dit.