Stokke Nedgard

 

Gnr. 93 bnr. 1 (Gml matr.nr. 328) Skyld: 7,90

 

Rådmann Jens BingTrondheim var bygselherre, men solgte i 1668 til svogeren hr. Christian Grøn. Fra 1718 var eieren proviantskriver Lars Olsen. Han solgte til oppsitteren.

 

Kjente brukere:

 

Fredrik Stokke var leiglending i 1645 og fram til 1662.

Barn:

1. Sivert

2. Guru

 

Sivert Bersvensson f. 1623 d. 1696 gm. Magnhild Eriksd. De drev garden fra 1662 til 1696 da han døde.

Barn:

1. Valborg f. 1660

2. Erik

3. Bersven gm. Marit Ellensd. Ofstad. De drev Ofstad Oppstuggu en tid.

4. Sivert f. 1674

5. Steinar

6. Berit g. 1705 m. Even Rasmusson Sten

7. Randi

8. Berit

9. Guru f. 1683 g. 1708 m. Even Olsson Sten.

 

Sivert Sivertsson f. 1674 d. 1737 gm. Marit Rasmusd. f. 1676. Han tok over bygsla i 1696 og drev garden til 1730 da han kjøpte Ofstad Oppstuggu og flyttet dit med familien.

Barn:

1. Magnhild f. 1701

2. Marit f. 1702 gm. Even Larsson Jerpstad

3. Ole f. 1702

4. Sivert f. 1707

5. Brit f. 1708 gm. Ole Toresson Hoel

6. Kari f. 1709 g. 1748 m. Lars Larsson Ree

7. Valborg f. 1712 g.1743 m. Erik Resbrekka

8. Ragnhild f. 1716 g. 1750 m. Ole Mikkelsson Hoel


Tore Pedersson Næve f. 1704 d. 03.10.1771 g. 1737 m. Gisken Tønder, datter av presten Ole Tønder. Tore Pedersson kjøpte garden og ble den første selveieren.

 

Andreas Christian Krog f. 1705 d. 1777 gm. Maren Loemand f.1709. Han var sorenskriver og fikk skjøte fra Tore Pedersson f. 1704 15.09.1741 for 247½ rigsd.

Barn:

1. Johanna f. 1737

2. Nikolai Christian f. 1739 d. 1740

3. Nikolai Christian f. 1741

4. Andreas Christian f. 1748

5. Maren Loman f. 1751


Nikolai Christian Krog f. 1741 gm. Anna Johanna Kierulf f. 1752. Han fikk 17.12.1777 auksjonsskjøte på garden og underbruka Bogevollseter og Stenåsen for 960 rigsd.

Barn:

1. Andreas Christian f. 1772

2. Fredrikka Dortea f. 1774

3. Christianna Johanna f. 1782

4. Laurentia Petronella f. 1784


Ole Evensson Stokke f. 1793 g. 1820 m. Brit Sivertsd. Lund f. 1802. Det var faren til Ole, Even Olsson Stokke Oppigard f. 1757, som ordnet det slik at 5-åringen fikk skjøte fra skriveren 01.03.1798 for 2600 rigsd.

Barn:

1. Berit f. 1821 g. 1847 m. Mikkel Olsson Hoel f. 1817


Mikkel Olsson Hoel f. 1817 gm. Berit Olsd. Stokke. De tok over garden uten skjøte.

Barn:

1. Berit f. 1848 g. 1872 m. Erik Olsson Grindal

2. Ingeborg f. 1850 g. 1876 m. Jon Jonsson Sten

3. Anne f. 1852 g. 1875 m. Torger Eriksson Lo

4. Olava f. 1854. Utv. til Amerika


Erik Olsson Grindal f. 1842 i Rennebu gm. Berit Mikkelsd. f. 1848. De fikk skjøte på garden fra Ole Evensson f. 1793 07.02.1874 for 400 spdl. og kår

Barn:

1. Berit f. 1873 g. 1900 m. Ole Olsson Rikstad

2. Ole f. 1875

Mikkel f. 1880 g. 1908 m. Magnhild Arntsd. Lund


Ole Eriksson Stokke f. 29.05.1875 gm. Karen Reitås f. 29.11.1878 i Rennebu. De fikk skjøte på garden 19.02.1906 for kr. 1600,00 og kår.

Barn:

1. Berit f. 17.06.1903

2. Erik f. 03.04.1905

3. Marit f. 26.01.1908 gm. Olav Myrmæl

4. Jon f. 16.04.1910

5. Magna f. 15.09.1915 gm. Olav Nordvoll f. 14.05.1920