Stokke Oppigard

 

Gnr. 94 bnr. 1 (Gml. matr.nr. 329) Skyld: 3,57


Denne garden var mensalgard i hele leiglendingstida og det var presten i Meldal som var bygselherre. Det var flere landdrotter bl.a. bergråd Johan Marselis Selio Soon, hyttemester Fredrik Junghans, Kongen, oberst Hans Bull og i tillegg 8 leiglendinger.

 

Kjente brukere:

Laurits Stokke og kona drev garden i 1645 og utover 1660-åra.

Barn:

1. Ole

2. Marit

3. Karen


Arnt Olsson f. 1619 drev garden iflg. prestemantallet i 1664.

Barn:

1. Størker f. 1647

2. Marit g. 1709 m. Tore Knutsson Rikstad Gammelgarden


Størker Arntsson f. 1647 gm. Ingeborg f. 1656. Han var soldat og de drev garden i 1687 og fram til århundreskiftet. Ole ga fra seg garden og bygsla husmannsplassen Stokkberget i stedet og var der i 1701.

Barn:

1. Gjertrud f. 1685

2. Marit f. 1687 gm. Ole Jonsson Sølberg, Fikke


Ole Toresson f. 1665 d. 1719 g. 1694 m. Ragnhild Høydal f. 1669 Han var leiglending fra 1702.

Barn:

1. Marit f. 1696

2. Ingeborg f. 1697 gm. Erik Stokke

3. Anne f. 1700

4. Knut f. 1702

5. Magnhild f. 1705

6. Tore f. 1707 g. 1736 m. Berit Olsd. Ramlo

7.Ragnhild f. 1709

8. Oluf f. 1712 g. 1743 m. Ingeborg O. Sølberg

9. Johan f. 1714


Erik Stokke f. ? d. ? g. ca. 1720 m. Ingeborg Olsd. f. 1697

Barn:

1. Ole f. 1722


Brønnel Nilsson Lien f. 1700 i Rennebu? d. 1750g. 1731 m. enke Ingeborg Olsd. f. 1697 d. 1760. De fortsatte bygsla.

Barn:

1. Marit f. 1731

2. Marit f. 1732

3. Erik f. 1735

4. Nils f. 1740


Ole Eriksson Stokke f. 1722 g. 1757 m. Anne Jonasd. Røås f. 1720 på Hølonda d. 1760. De fikk bygselbrev fra prostinne Hornemann 11.06.1757.

Ole Eriksson Stokke f. 1722 g. 1761 m. Marit Endresd. Vollmo f. 1726. De ga fra seg bygsla 21.01.1764 mot å få plassen Stokkrønningen som kår og flyttet dit.

Barn:

1. Erik f. 1761 g. 1787 m. Berit Jonsd.

 

Arnt Eriksson Storbuan f. 1728 g. 1764 m. Anne Jonsd. Fossen f. 1732. De fikk bygselbrev fra presten Anders Bernhoft 21.01.1764

Barn:

1. Berit f. 1764

2. Mali f. 1770 gm. Mikkel Olsson Sølberg

Even Olsson Grindal f. 1757 i Rennebu d. 1814 gm. Berit Arntsd. f. 1764. De tok over bygsla ca. 1785.

Barn:

1. Anne f. 1791 g. 1812 m. Jon Fredriksson Foss

2. Ole f. 1793 ble selveier på Stokke Nedgard i 1798.

3. Arnt f. 1796

4. Kjersti f. 1800 g. 1824 m. Ole Einarsson Hoel

5. Berit f. 1805 g. 1830 m. Bersven Olsson Hilstad


Arnt Evensson Stokke f. 1796 g. 1824 m. Ingeborg Rasmusd. Aa f. 1800. De fikk bygsel på halve garden fra prost Parelius 10.06.1810 og på den andre halvdelen 02.09.1818.

Barn:

1. Even f. 1828

2. Berit f. 1834 gm. Ole Haldorsson Aa Øverøyen


Even Arntsson Stokke f. 1828 g. 1868 m. Anne Jonsd. Rikstad f. 1840 d. 02.12.1872. Hun kom fra Haugabakken i Orkland og hadde trolig tjent på Rikstad. De fikk skjøte på garden 03.12.1867 for 1200 spdl.

Barn:

1. Arnt f. 10.06.1872. Han dro sørover.


Ved skylddeling 01.11.1870 ble garden delt i to. Det nye bruket fikk navnet Stokkrønningen bnr.2.


Even Arntsson Stokke f. 1828 d. 1891 g. 1878 m. Barbro Olsd. Storslett f. 1833.


Erik Olsson Stokke Nedgard f. Grindal 1842 fikk skjøte fra enke Barbro Olsd. 02.02.1893 for kr. 3000,00 og kår. Han drev begge Stokk-gardene til sønnene hans, Mikkel og Ole, tok over hvert sin gard.


Mikkel Eriksson Stokke f. 1880 gm. Magnhild Arntsd. Lund f. 1889. Han fikk auksjonsskjøte 30.10.1919 for kr. 3500,00, men hadde da hatt bruket i 8 år. I 1928 tok han over heimgarden til kona, Lund Nordgard og flyttet dit. Han drev begge gardene fram til han solgte Stokke i 1932.


Olav Myrmæl f. 05.10.1902 gm. Marit Olsd. Stokke Nedgard f. 26.01.1908. De fikk skjøte 26.11.1932 for kr. 16500,00