Gorsengdalen

Posisjon: 32 V 0533629 6996503

Gorsengdalen var slåtteng under Nystuggu, inst inne på Losslåtta mot Steigamarka. Her sto ei stuggu som var nytta av vaktmannen for Losvåttån som ligg like ved. Det fins spor av at det er brukt ard eller plog her. Men det er ikkje tradisjon for at dette var ein husmannsplass. Ikkje med på registreringa vår.