Kalvhagen

Posisjon: 32V 0531775 6996117

Låg opp for (aust for) Oppstuggulia. Berre ein oppsittarfamilie er kjent, nemleg Lars Jonsson Valstadmel og kona Anne (som var frå Sørstuggu Lo). Etterkomarar bl. a. på Løkken.

Stuggu på Kalvhåggåhaugen vart (ventelig rundt 1900) flytta til Brustuggu, og seinare til Seggelvatnet (på Sugustad) og blir no brukt til hytte.