Kalvhagen Rye

Posisjon: 32V 0531694 6996220

Låg opp for husa på Rye, inn til merket mot Oppstuggu Lo. og var husmannsplass under Rye ein kortare periode frå ca. 1850. Folk frå denne plassen kom visstnok til Blokkeskar.

Nedlagt.