Slette

Posisjon: 32V 0532046 6995426

Låg like ved noverande ”Sollia”, nedmed ”geilan” som går forbi vår tids Losslette.

Opprinnelse er uklar, eigarskap også. Litt av jorda kom visst frå Oppigard (bnr. 11), men plassen sokna til Oppstuggu. Første gong nemnt ved ei gard-deling i 1823

Tore Arntsen Lo var siste oppsittar, deretter vistnok ei tid lagt til Dråggådalen (gnr. 10), og til slutt tilbakeført til Oppstuggu. Ingen spor fins.