Sørlykkja

Posisjon: 32V 0531881 6994952

Denne plassen under Utstuggu låg i sør-enden av grenda, ved bekken Lauva. Opphavet er lite kjent, men ting tyder på at jorda på bruket (10 –12 dekaar) var oppdyrka da ”Søkallen” kom dit tidleg på 1800-tallet. Sjøleiebruk i 1906, det er no nye hus, og jorda vart ”mot normalt” ved offentleg forkjøp overført til gnr. 7 omkring 1970. Siste husmann var Per A. Sørløkk, noverande eigar er Svein Tore Berg (hus m/ tomt). Marit, enkja etter Per, var fast kokke i lag og samankomster i vid omkrets.