Utlykkja 1

Posisjon: 32V 0531058 6995102

Vi er no heilt ute ved elva – litt nedafor Lo bru – der dei tre Utlykkja-gardane ligg.

Denne er på kartet kalla ”Utlykkja 1”, husmannsplass under Oppstuggu, tatt opp først på 1800-talet, og i tillegg ble leid noe jord i Dråggådalen. Kjøpt til sjøleie i 1923 av Erik Bentson Myrahagen, som skjøta bruket vidare til dotter Karen. Ho var blitt enke i 1912 (gruveulykke). Noverande eigar er hennes barnebarn Ole E. Druglitrø som bur på Løkken.