Utlykkja 2

Posisjon: 32V 0531025 6994943

Det midterste Utlykkja-bruket , tatt opp tidleg på 1800-tallet.

Første husmann var Anders Rasmussen Smedhaug f. 1795, som ble kalt ”Stor-Anders” på grunn av sine kjempekrefter, og som vart drapsmann mot sin vilje i eit basketak med pøbel på veg ut frå byen. Sjøleigebruk frå 1911 da Erik Rasmussen Løkken overtok. Sonen hans, Ola, overtok Hokoll etter to onklar like etter krigen, og plassen tilhøyrer no denne garden.