Nerlia 2

Posisjon: 32V 0540161 6982902

 

Her var det folk i 1706: Ole Nerlid f.1642 og kona Gjertrud f.1656. Det vites ikke om de hadde barn eller hvordan det gikk med dem.

Erik Larsson Bogevollbrekka f.1712 g.1736 m. Ragnhild Fredriksd. Oppisegard Grut f.1702, bygsla plassen.

Barn:

1. Fredrik f.1737

2. Anne f.1739 g. 1784 m. Arnt Larsson Ree

Ragnhild døde i 1760.

Erik Larsson g. 1762 m. Gunhild Tellevsd. Lo.

De fikk ingen barn. Erik Larsson døde i 1790.