Nerlia 1

Posisjon: 32V 0540150 6982786

Nerlia 1

Nerlia var av de eldste husmannsplassene i grenda. Det var 2 plasser i Nerlia og den som lå nærmest Rennebu har vi kalt Nerlia 1.

Det er usikkert hvem som bodde på denne plassen. I folketellinga for 1865 er det av en eller annen grunn folket på Utisegard som er ført opp her.