Grøtengstuggu 1

Posisjon: 32V 0537118 6984177

Grøtengstuggu låg på nordsida av vegen nedi Grøtengom. Ole Jonsson Snoen bygsla her og arbeidde som skomaker. Han og kona Berit Olsdatter hadde 11 born. Denne huslyden var her fram til 1898. Dei kjøpte da først Bruholtmoen og seinare Lomundalen. Anders Toresson Urvand kjøpte husa i 1900, og det var skyldskifte frå garden i 1924. Han var gift med Ingeborg Ellevsdatter Dullum (Grytbakkdal). Ho hadde vore gift før og hadde tre born. Eigar nå er Per Arne Reitan.