Hans Olsen

Han var f.1749 står det i f.t. 1801 som husmann uten jord på Nystuggun. Han var bror til kona på garden, Marit Olsdatter. Han var gift, men det var ikkje registrert barn på dei den gongen. Dei var begge i 50-års alderen slik at eventuelle barn kan ha flytta ut.