Liahagen

Posisjon: 32V 0536692 6983867

Liahagen eller "Liahåggån" under Storstuggu i følge bygdaboka låg på terassen oppom garden, på nordsida av bekken Slera, der Søstuggu er grunneigar i dag. Plassen er nemnt under Søstuggu ved folketellinga (f.t.) i 1801, og låg også på jord som tilhøyrer Søstuggu både no og da. Så mest truleg var dette ein plass under Søstuggu.

Her bodde Niels Henriksson (47 år), husmann utan jord, saman med kona Guru (50 år) og barna Guru (10 år) og Jon (5 år). Rommet er med i f.t. i 1815, men er seinare ikkje nemnt. Eirik Resell f.1921 fortalde eingong at han hugsa hustuftene her.