Resell-li

Posisjon: 32V 0536560 6984073

Resell-li var husmannsplass under Søstuggu. Her bygsla Knut Olsson Holstadstuggu i 1876. Han og kon ahadde 7 born, som alle flytta ut. Da Knut Olsson døyde i des. 1901 fall jorda attende til garden. Jon Jonsson Snonsdal med familien flytta så inn her. I den syskjenflokken var Ingeborg den første som vart fødd på Lien. Jon var dagarbeider, han og kona Eli hadde 9 born som alle tok namnet Resell-li. To av dei døydde i 20-års-alderen i spanskesjuka. Dei andre vart buande i bygda. Jon Snonsdal, eller "Jo på Lien" som han vart kalla, drukna under tømmerfløting i Resa (Søstuggudammen) 29.05.1917. Han blev som dei gamle sa. Yngste sonen Jon var da berre 10 år gamal.

Etter at denne familien flytta ut, bodde det forskjellige familiar her. Dei siste som bodde her var Hanna og Rasmus Ramo med ein stor ungeflokk. Dei kjøpte Lundarønningen sist i 40-åra og flytta dit. Kristian Løset kjøpte stuggu og flytta ho til Kåsen der ho er påbygd og står no.