Seterbrekka

Posisjon: 32V 0536507 6984838

Seterbrekka

Kjellaug og Ola Tverdal var de siste som budde der. Rommet vart øyde, og jorda fall attende til garden.