Uvøya

Posisjon: 32V

 

Uvøya (gnr.130 bnr.5) var opprinnelig husmannsplass under Øverøya, men det vart kjøpt tilleggsjord slik at det vart et sjølstendig bruk. Nåværende (2012) er Kjellfrid Uvøyen Hove.