Brauten

Posisjon: 32V 0536459 6985669

Brauten

Brauten eller Låtten "låg nord for Snoensgjelen oppe i bakkane" iflg. bygdeboka. Erik Eriksson, f1872 var den siste som hadde bruket. Han flytta derifrå og jorda vart seld til Snoensgjelen.