Øykjesåkeren

Posisjon: 32V

 

Iver Velliksson Mogsetbrekka, f .776 var siste bruker her og han flytta til Seterbrekka i 1833. Bruket vart øyde og fall attende til garden. Bruket "låg på sørsida av bekken Snoa og ikkje så langt frå elva" iflg. bygdeboka.