Snoensdal

Posisjon: 32V 0536289 6985898

Snoensdalen

Snoensdalen, også kalt Nedre Snoensdalen. Jon Olsson, f.1869 var den siste som budde her. Han kjøpte tomt av Nedgard Snoen og flytta husa til Snoensgjerdet (gnr134 bnr3).