Snoensgjelen

Posisjon: 32V 0536483 6985567

Snoensgjelen

Snoensgjelen (gnr.131 og 135 bnr.2 og 5) har "truleg opphaveleg vore husmannsplass under Segard Snoen", men vart selt til sjølstendig bruk i 1811 ofg fikk sitt eget gardsnummer. Siste fastboende var Kari Snoensgjelen, f.1898. Nåværende eier er hennes sønn Knut Hess, f.1925. Han bor i Harran og bruker det som fritidsbolig.