Snoenshagen

Posisjon: 32V 0536194 6985747

Snoenshagen

Snoenshagen eller Berget (Oksberget). Siste fastboende var Berit og Jo Snoenshagen. Eiendommen ble senere overtatt av datter til Berit, Borghild Rokkones Lybker. Hennes sønnesønn disponerer eiendommen nå (2012).