Snoenskalvhagen

Posisjon: 32V 0536466 6985486

Snoenskalvhagen

Siste fastboende var Ola Andersson. Bruket vart overtatt av dottera Reidun og senere solgt til Bjørnar Jonsson Snoen, f.1960.