Røsbrekka

Posisjon: 32V

Siste eier var Ole Jonsson Syrstadflott, f.1864. Rommet er nedlagt.