Kjerstadhaugen nedre

Posisjon: 32V

Iflg. bygdaboka "opphavleg husmannsplass under Segard Kjerstad. Utskilt som eget bruk i 1899 og fikk gnr.137 bnr.3. Siste fastboende var Margit og Martin Jerpstad. Nåværende eier sønnesønn, Magnar Jerpstad, f.1965.