Gjerdet

Posisjon: 32V 0535581 6989731

Gjerdet låg sørvest for Sørsimoen.

Arnt Pedersen Ry f. 1707 og kona Berit Toresdatter f. 1710 selte ein eigedom i ”Nystuggugjerdet” og sette seg ned som husmannsfolk her. Ola fødd 1870 frå Sørsimoen tok over eigedomen

Her vokste det opp ei jente som vart kjent som fiolinist i Amerika

Hit flytta også Marit Jonsdatter Resrønningen f. 1816 Ho budde seinare på fleire stader i bygda, og var kalla ”Skul-Marit”. (Meir i Meldal Bygdesoge B. I s. 260)

Ho var den siste på romet. Husa vart rivne.