Holia

Posisjon: 32V 0534801 6989009

Holia ligg høgt oppe i lia nær Sya

Ellef Sivertsen Ramo f. 1774 g.m. Gjertrud Hansdotter Syrstad bygsla ein husmannsplass her.

Sonen Hans f. 1805 gift med Gunhild Olsdatter Oppstuggu Syrstad tok over og vart sjøleigarar frå 1885. Dei fekk ingen bonn. Hans flytta i eldre år til Nordgard og kjøpte seg opphald her.

Ola og Johanna Blokkeskar tok over bruket. Frå 1931 kjøpte Ola Grytbakk gift med Marir Resell eigedomen. I 1947 flytta dei ut av bygda, og Per Syrstadvoll og kona Randi f. Storslett tok over eigedomen.