Kissten

Posisjon: 32V 0535035 6989568

Kissten Ligg oppe ved Systogjerdet ved sia av Kalvhagen.

Ved folketellinga i 1825 var Kari Sivertsdatter f. 1768 dotter til Marit Olsdt. Restuvan og Sivert Uberget her.

Husmannsplass til 1950-åra, men huslyden fekk tomt til bustad i Kølmoen, og husmannsplassen i Kissten gjekk inn i hovedbruket.