Øklendet

Posisjon: 32V 0535943 6990712

Øklendet som ligg ved brua over Orkla, var ferjeplass for trafikken over elva frå gammelt av.

Ola Andersen Høydal f. 1819 fikk bygsel fra 1857.

Sjøleigar frå 1897.