Ragnhildstuggu   

Posisjon: 32V 0535360 6990020

Ragnhildstuggu var ein plass som låg ”i dolpa ned for Systovollan”. Plassen er også nemnt som Nyguttu og Kirstistuggu. Dei hadde slåtteteig i Jøsådalsfjellet mot grensa mot Møre- og Romsdal!

Det var Ragnhild fra Nordgjerdet f. 1800 som bygde her. Ho hadde tri bonn. Dei reiste ut, og det var seinare berre Ragnhild som var att på romet. Da ho døydde i 1905, vart romet lagt ned.