Sørsimoen

Posisjon: 32V 0535526 6989901

Sørsimoen låg på same flata som Snikkarmoen (Syrstadmo), var husmannsplass, men frådelt i 1823. Ola Nilsen Nystuggu Syrstad f. 1747 g.m. Marit Larsdt. Svahylla på Holstad var dei første som var her.

Seinare vart sonen Nils gift med Gjertrud Olsdatter Nystuggugjerdet.

Av bonna bygsla eldste sonen Ola granneplassen Gjerdet.

Romet vart lagt ned, og husa rivne.Huslyden elles flytta til Storåsgardane.