Syrstadegga

Posisjon: 32V 0535577 6990236

Syrstadegga låg under bakkane ikkje langt frå Kølmoen

Ola Hanson f 1775 gift med Randi Iversd. Mælen bygsla plassen i 1833. Han fekk bygsel frå skrivaren Rambeck.

Jon Arntson Øyahaugen f. 1868 gift med Hanna Godtfridsdotter budde på romet. Jon var målar.

Av huslyden døydde mange tidleg. Dotra Marit f.1899 flytta til Hølonda. Bruket vart lagt ned.