Syrstadflåtten 1

Posisjon: 32V 0534753 6990082

Syrstadflåtten 1 som ligg høgt opp for Systovollan, var husmannsplass frå Oppigard.

John Ellingsen Kjerstad og kona Marit Andersdt. Gjerstuggu bygsla ein plass her. Da eldste sonen Anders vart gift med Johanna Olsdt. Brattråket Frå 1890-tallet, flytta huslyden til ein ny plass som vart Syrstadflåtten II.

Dei andre i huslyden flytta etter kvert ut, og da foreldra døydde, vart plassen lagt ned og jorda gjekk attende til garden.