Syrstadflåtten 2

Posisjon: 32V 0534851 6989897

Syrstadflåtten 2 var først ein husmannsplass på jord frå Nermoen. Dei vart sjøleigarar frå 1905.

Sonen Jon, gift md Ragnhild Kissten, tok over plassen med ein stor huslyd.

Frå 1995 vart eigedomen selt til feriestad.