Systolykkja

Posisjon: 32V 0535127 6990430

Systolykkja låg ved ved grensa til Volløymarka

Dette var ein husmannsplass som Ingeborg Jonsdt. Syrstadmoen f. 1784 og mannen Andreas Brun bygsla frå 1810.

Sonen Lars f. 1822 gift med Guro Engelsdotter Nordlaushus tok over romet. Kona døydde, og Lars vart gift med Anne Simonsdotter frå Oppdal og seinare med Johanna Rikstadplass.

Av dei sju bonna tok Ole f. 1857 gift med Maria Kristoffersen frå Dovre, over plassen.

Frå ca 1915 kjøpte huslyden tomt ved Sya, og sonen Lars gift med Anne Reselli bygde bustad der for huslyden med namnet ”Syvollen” og slektsnamnet ”Syrstadløkk.”

Plassen i Systolykkja vart lagt ned, og jorda gjekk attende til hovudbruket.