Etter valget på siste årsmøte består styret av følgende:

Joar Lyngen, leder           

Ola Løseth, nestleder        1 år igjen

Arne Sandvik                    1 år igjen

Kåre Lilleholt                    2 år igjen

Morten Resell                    2 år igjen

Varamedlemmer:

Johan Morten Wold

Gunnar Erik Berg

John Anders Moe

Revisorer:

Torleif Hove

Eivind Fossmo

Valgnemnd:

Marit Grete Lo            1 år igjen

Lars Jordet                  2 år igjen 

Per Arne Hyldmo         3 år igjen