Etter valget på siste årsmøte består styret av følgende:

Erik Steigen, leder

Erik Svinsås-Loe, nestleder

Mildrid Nesheim

Odd Svinsås

Ola Blokkeskar