Rikstad Oppigard

Gnr. 91 bnr. 1 (Gml. matr.nr. 332) Skyld 5,39

Maren Schøller var bygselherre i slutten av 1600-tallet.

Kjente brukere:

Ole Sivertsen f. 1604

Barn: Sivert Olsson

 

Even Gulbrandsson f. 1669 gm. Anne f. 1676

 

Erik Arntsson

Aren Stavne

 

Selveierbruk fra 1733.

 

Aren Olsen Nerfoss f. 1700 d. 1760 gm. Magnhild Jonsd. f. 1703. Han kjøpte bruket og fikk skjøte fra assistentråd Schøller 27. nov. 1733 for 150 rigsd.

Barn:

1. Anne f. 1736

2. Jon f. 1738

3. Ole f. 1741

 

Ole Arnsson f. 1741 d. 1795 gm. Berit Olsd. Sten f. 1744 d. 1821. Han overtok garden og fikk skjøte fra Magnhild Jonsd. 2. jan. 1770

Barn:

1. Magnhild f. 1769 d. 1793 gm. Knut Jensson Jordli

2. Randi f. 1773 g 1797 m. Ole Eriksson Muan

3. Ole f. 1774 d. ?

4. Arnt f. 1776 d. ?

5 Anne f. 1777 g. 1797 m. Erik Olsson Steigen

6 Anne f. 1780

 

Knut Jensson Jordli og Magnhild Olsd. Rikstad fikk skjøte på garden 19. april 1792 for 150 rigsd.

Barn:

Udøpt gutt f. 1793 d. 6 uker gml.

 

3. mars 1794 ble garden skjøtet tilbake til Ole Arnsson Rikstad f. 1741.

 

Erik Olsson Steigen f. 1772 og Anne Olsd. Rikstad f. 1777 overtok garden og fikk skjøte 1. mars1798 for 500 rigsd.

Barn:

1. Anne f. 1800 g. 1825 m. Bersven Jonsson Aa

2. Ole f. 1804

3. Arnt f. 1808 g. 1842 m. Anne Olsd. Kroken

4. Erik f. 1811

5. Berit f. 1816

6. Magnhild f. 1818 g. 1855 m. Simen Simensson Rikstad f. 1814

 

Ole Eriksson Rikstad f. 1804 g. 1840 m. Maren Sevaldsd. Dambakken f. 1811. Han overtok garden og fikk skjøte 19.08.1830 for 300 spdl. og kår.

 Ingen barn.

 

Ole Olsson Hoel f.1832 d. 30.12.1905 gm. Randi Olsd. Syrstad f. 1838. De overtok garden mot kår. Randi Olsd. Rikstad

Barn:

1. Ole f. 21.11.1873

2. Kirsti f. 1876 d. 1921

3. Anne f. 1878 d. 1918

 

Ole Olsson Rikstad f. 1873 d. 04.11.1959 gm. Berit Eriksd. Stokke f. 27.01.1873. De fikk skjøte på garden 26.09.1873 for kr. 800 og kår.

Barn:

1. Ole f. 28.11.1903 d.

2. Ole f. 28.09.1906

3. Randi f. 15.10.1908 gm. Peder Grendal

4. Ola f. 31.07.1910

5. Erik f. 28.09.1913

6. Bjarne f. 21.11.1918

 

 

Husmannsplasser under Oppigard

 

 

Rikstaddal

Gnr. 91 bnr. 7. Skyld: 0,16

 

Plassen ble også kalt Rikstadegga.

 

Jørgen Olsson Gaddås eller Lund f. 1770 g. 1817 m. Marit Knutsd. Blautdalen f. 1772

Barn:

1. Randi f. 1797

2. Marit f. 1802

 

Randi Jørgensd. f. 1797 gm. Ole Eriksson Pålslykkjhagen f. 1789 d. 1827. De bodde i Pålslykkjhagen til Ole døde. Da flyttet Randi tilbake til Rikstaddal med sin 2 barn.

 

Erik Olsen Sølberg f. 1789 g. 1830 m. Randi Jørgensd. f. 1797. De overtok plassen.

Barn:

1. Olava f. 1830

2. Ole f. 1834

Både Erik og sønnen Ole var klokkemakere.

 

Ole Eriksen Rikstaddal f. 1834 g. 1858 m. Brit Iversd. Seterbrekk f. 1821 d. 1878

Barn:

1. Jon f. 1861

 

Ole Eriksson Rikstaddal f. 1834 g. 1887 m. Olava Olsd. Rikstadmo, Lussimoen f. 1852

 

Mikkel Olsson Rikstadmo f. 1858 gm. Maria Røen. Han var bror til Olava Olsd. f. 1852. Han kjøpte eiendommen 05.10.1923 etter å ha drevet plassen i lengre tid.

Barn:

1. Ola d. ung

 

Robert Rikstaddal f. 03.06.1897 kjøpte bruket ca 1935, men solgte etter kort tid da han kjøpte Stokkberget og flyttet dit.

 

Erik Andersson Stokkrønning f. 09.02.1904 kjøpte eiendommen og fikk skjøte 28.02.1936 for kr. 3400,00.

 

 

Rikstadmo

 

Plassen ble kalt Hansjørgensmoen.

 

Ole Hans-Jørgensen f. 1833 i Orkdal g. 1869 m. Sigrid Bastiansd. Sundsetbakk f. 1840 på Hølonda. Han fikk bygsel 13.02.1858.

Barn:

1. Haldor f. 1867

2. Marit f. 1869 gm. Tore Sæter fra Surnadal

 

 

Rikstadmo

 

Plassen ble kalt Engelsmoen

 

Arnt Engelsson d. ca 1733 gm. Valborg Jonsd. Resell.

Barn: Engel Arntsson f. 1730. Han var "frillebarnet" til Arnt.

 

Engel Arntsson f. 1730 gm. Guru Ingebrigtsd. f. 1730. Hun tjente trolig på Sten.

Barn:

1. Kari f. 1755

2. Gjertrud f. 1757

3. Engel f. 1760

 

Engel Engelsson f. 1760 g. 1787 m. Ingeborg Halvorsd. Djupa f. 1756. De fikk bygsel 02.03.1797.

Barn:

1. Ingebrigt f. 1787

2. Engel f. 1792

3. Ole f. 1799. Han overtok Røtterenget

 

Engel Engelsson f. 1760 g. 1809 m. Eli Andersd. Stavne f. 1772

Barn:

1. Ingeborg f. 1812 g. 1841 m. Rasmus J. Ulberg  gm Ole Størkersen Laushus

 

Engel Engelsson f. 1792 g. 1837 m. Gjørend Størkersd. Vaula f. 1805 d. 04.01.1843

 

Engel Engelsson f. 1792 g. 1844 m. Anne Olsd. Jerpstadvoll f. 1798. De fikk bygsel 07.05.1853

 

Iver Andersson f. 1816 (foreldre: Andreas Monsson Tuan og Johanna Einarsd. Rikstad) gm. Mette Haldorsd. Sølberg f. 1821.

Etter at de tok over plassen fikk den navnet Ivamoen. Ivar var skomaker.

Barn:

1. Guru f. 1842. Hun tjente i Gammelgarden.

2. Berit f. 1852 g. 1888 m. Arnt O. Grutbakk

3. Ingeborg f. 1855 g. 1883 m. Tore A. Stokkberget

4. Johanna f. 1860. Utv. til Amerika

5. Jon f. 1864. Utv. til Amerika

 

Arnt O. Grutbakk og kona bodde her til 1894 da de kjøpte Grutbakken og flyttet dit.

 

 

Rikstadmo

 

Plassen ble kalt Lussimoen

 

Arnt Knutsson Stenshaug f. 1782 (foreldre: Knut Restuvan og kona) gm. Luisa Olsd. Grutarabben f. 1782. Hun hadde sønnen Ole f. 1809 med Jørgen Olsson Lund eller Gaddås. Se Rikstaddal 91/7.

Barn:

1. Ingeborg f. 1819 gm. Ole Olsson Nerlia

 

Ole Jørgensson f. 1809 gm. Ragnhild. De byttet plassrom med halvsøster hans og flyttet til Nerlia under Grut.

 

Ole Olsson Nerlia f. 1820 gm. Ingeborg Arntsd. f. 1819. De fikk bygselbrev 10.01.1852.

Barn:

1. Arnt f. 1844

2. Ole f. 1847. Han flyttet til Lundahagen.

3. Olava f. 1852 gm. Ole Eriksson Rikstaddal

4. Mikkel f. 1858. Han kjøpte Rikstaddal 91/7

 

 

Rikstadmo

 

Plassen ble kalt Sødølstuggu.

 

Ole Hansson f. 1815 gm. Randi Olsd. Lundadalen. Han ble ofte kalt Sødøl'n fordi han var født sør for Dovre. Han var skomaker.

Barn:

1. Ole f. 1849. Utv. til Amerika

2. Hans f. 1852. Flyttet til Rennebu

3. Gjertrud f. 1854 gm. Ole Grut Bakkstuggu.

 

Hans Olsson f. 1852

Barn:

1. Ole. Han bodde på Hoel Sørgard til sin død.