Rikstad Sørgard

Gnr. 92 bnr. 1 (Gml. matr.nr. 333) Skyld: 4,21

Maren Schøller var bygselherre ved århundreskiftet 1700 og ble avløst av justisråd Christian Schøller.

Kjente brukere:

Torger Rikstad

Barn:

1. Mons

 

Mons Torgersson Rikstad gm. Ildri

Barn:

1. Torger f. 1661 g. 1690 m. Kirsti Tollevsd. Berg

2. Marit f. 1663 g. 1685 m. Ole Tollevsson Berg

 

Ole Toresson f. 1668 gm. Marit Evensd. (Stolsmo?) f. 1670

Barn:

1. Tore f. 1703

2. Magnhild f. 1709

3. Berit f. 1711 gm. husmann under Rikstad

4. Anders f. 1713

5. Even f. 1715 bodde på Lund

 

Tore Rikstad

 

Erik Rikstad

Johan Olsson

 

Even Eriksson Solem g. 1748 m. Inger Eriksd. Rikstad. De bygsla garden 29.02.1748 og kjøpte den av justisråd Schøller 14.10.1753 for 190 rigsd.

 

Iver Einarsson Halset f. 1720 g. 1753 m. Guru Angrimsd. Vangseng f. 1721 d 1781. De fikk skjøte 14.12.1753 for 218 rigsd. og kår. Kåret besto bl.a. av husmannsplassen Stor-slette (Rikstadgjerdet).

Barn:

1. Marit f. 1754 g. 1783 m. Knut R. Ofstad

2. Gjertrud f. 1755

3. Einar f. 1757

4. Angrim f. 1761

5. Gjertrud f. 1764 g. 1790 m. Jon Jonsson Moen

 

Einar Iversson Rikstad f. 1757 gm. Barbro Olsd. Voll f. 1754. De fikk skjøte 25.06.1783 for 240 rigsd. og kår.

Barn:

1. Johanna f. 1781. Skogsmo i Østerdalen

2. Iver f. 1783

3. Ole f. 1788. Overtok Nordstuggu Hoel

Guru f. 1791 g. 1826 m. Ole A. Snoen Husegga

 

Tellev Jonsson Rikstad (Grøsdalen) f. 1763 gm. Anne Jonsd. Snoen f. 1764. De fikk skjøte på garden 20.02.1792 for 1150 rigsd.

Barn:

1. Jon f. 1788

2. Ole f. 1790 g. 1820 m. Anne O. Hilstadgjerdet

3. Jon f. 1792 g. 1826 m. Marit S. Hilstadrønning

4. Brynjøl f. 1796 g. 1826 m. Marit Knutsd. Foss

5. Gunhild f. 1798 g. 1824 m. Johan Jonsson Kalstad

6. Anne f. 1800 g. 1827 m. Sven Rasmusson Grutbakk

7. Ole f. 1803

8. Tore f. 1805

Tellev solgte garden etter at han hadde kjøpt Nedstuggu Sten og flyttet dit.

 

Erik Eriksson Sølberg (Rikstad) f. 1754 og Ole Bersveinsson Lundadalen fikk skjøte på garden 02.01.1797 for 1200 rigsd.

 

Erik Eriksson Rikstad f. 1754 gm. Marit Olsd. Reslykkja

Barn:

1. Berit f. 1787

2. Anders f. 1792

 

Einar Iversson Rikstad f. 1757 fikk skjøte på garden på ny 21.07.1801 for 1182 rigsd.

 

Lars Pedersson Sochness kjøpte garden med unntak av det nåværende Rikstadgjerdet gnr. 92 bnr. 2 19.08.1805 for 1137 rigsd. Samme dag byttet han bort denne garden til Simen Simensson Lo og fikk Oppstuggu Lo i stedet.

 

Simen Simensson Lo f. 1782 d. 1814 g. 12.06.1810 m. Marit Andersd. Snoen f. 1780

Barn:

1. Simen f. 1811

2. Simen f. 1814

 

Halvor Olsson Gunnes f. 1781 d. 04.06.1817 g. 27.12.1815 m. Marit Andersd. Snoen f. 1780 

 

Ole Olsson Steigen f. 1781 d. 13.05.1824 g. 04.06.1818 m. Marit Andersd. Snoen f. 1780

 

Ole Olsson Buan f. 1791 d. 16.03.1873 g. 13.06.1825 m. Marit Andersd. Snoen f. 1780

Ole Olsson Rikstad f. Buan var en av de fremste mennene bygda har fostra. Han  var gjeter som ungdom og ble senere lærer, utskiftingsmann og klokker. Han ble den første ordføreren i Meldal og Rennebu, Valgmann flere ganger, forlikskommisær, var med i fattigstyret og direktør for Meldal branntrygdelag for bygninger som han var med og stiftet i 1842. Dessuten var han innblandet i flere gardhandler, bl.a. kjøpte han i 1847 Sørgard Storås som han makeskifta med eldste stesønnen sin, Simen Simensson f. 1811, mot delen hans i Segard Rikstad.

 

Simen Simensson Rikstad f. 1811 fikk skjøte på garden 22.12.1841 for 100 spdl. og kår til stefaren og mora. Han flytet til Sørgard Storås etter makeskifte 21.06.1852 med stefaren.

 

Simen Simensson f. 1818 d. 1861 g. 1855 m. Magnhild Eriksd. Rikstad f. 1818. De overtok garden uten skjøte.

Barn:

1. Ole f. 1857 d. 1868

 

Magnhild Eriksd. Rikstad f. 1818 fikk skjøte på garden 16.03.1864 for 849 spdl.

 

Ole Mikkelson Jerpstad (Sørgard) f. 1821 g. 1864 m. Magnhild Eriksd. Rikstad f. 1818

 

Erik Olsson Muan (Oppigard) f. 1841 g. 1864 m. Kari Pedersd. Grindal f. 1837. Hun var i slekt med Ole Mikkelsson f. 1821. De fikk skjøte på garden 25.09.1875 for 400 spdl. og kår.

Barn:

1. Ole f. 1876 d. 1878

2. Magnhild f. 1879 d. 17.05.1889

 

Einar Andreasson Rye f. 20.12.1871 g. 1898 m. Elisabet Torgersd. Lo f. 16.09.1876 d. 01.04.1908. De kjøpte garden i 1901 og fikk skjøte 26.05.1921 for kr 10 000 og kår.

Barn:

1. Andreas f. 21.04.1899

2. Anne f. 19.12.1901 gm. Anders Fosshagen Rikstad

3. Torger f. 01.08.1904 d. 29.01.1912

 

Einar Andreasson Rye f. 20.12.1871 d. 06.04.1952 g. 1911 m. Randi Olsd. Fossmo f. 07.02.1883

 

 

Husmannsplasser under Sørgard

 

 

Rikstadgjerdet

Gnr. 92 bnr. 2. Skyld: 0,76

 

Sjur Gjerdet f. 1670 gm. Siri f. 1676. Sjur var soldat.

Barn:

1. Kari f. 1704

 

Even Eriksson Solem f. 1726 g.1748 m. Inger Eriksd. Rikstad f. 1720. De hadde Rikstad Sørgard, men solgte der og slo seg ned i Rikstadgjerdet i 1753.

Barn:

1. Anne f. 1750

2. Johanna f. 1753

3. Ingeborg f. 1755

4. Erik f. 1759 g. 1785 m. Jåddå A. Fjølhaugen

 

Einar Iversson Rikstad f. 1757 gm. Barbro Olsd. Voll f. 1754. Da han solgte Sørgard Rikstad 19.08.1805 holdt han tilbake Rikstadgjerdet som boplass fo seg og sine. Fra da av må Rikstadgjerdet regnes som selvstendig bruk.

 

Ole Einarsson Rikstad f. 1788 fikk skjøte fra mora Barbro Olsd. 09.03.1812 for 400 rigsd. Han giftet seg med Hille Mikkelsd. Hoel Nordstuggu i 1817 fikk de skjøte på heimgarden hennes og flyttet dit.

 

Ole Danielsson Fagerli (Uti Bakkom) f. 1805 g. 1835 m. Johanna Eriksd. Valstad f. 1805. Han kjøpte og fikk skjøte på bruket 27.02.1834 for 364 spdl.

Barn:

1. Erik f. 1835

2. Guru f. 1838

3. Anne f. 1842

 

Erik Olsson f. 1835 d. 15.10.1880 g. 1876 m. Rønnaug Olsd. Sandbakken f. 08.04.1850 i Vågå. Per Olsson Snipa var bror hennes.

Barn:

1. Joahnna f. 02.12.1876 gm. Ole Rebergsflott

2. Olava f. 02.12.1876 gm. A. M. Stokkrønning

 

Rønnaug Olsd. f. 08.04.1850 g. 1888 m. Ole Olsson Storslett

 

Ole Olsson Rebergsflott f. 07.03.1871 gm Johanna Eriksd. f. 02.12.1876

Barn:

1. Randi f. 27.09.1911

2. Erik f. 22.09.1913 d. 23.11.1913

3. Anne f. 11.10.1914

 

 

 

 

Ulberget

Gnr. 92 bnr. 3. Skyld: 0,28

 

Ole Ulberget var trolig den førstesom var bosatt her.

Barn ?:

1. Peder Olsson Ulberg g. 1766 m. Anne T. Hilstad

2. Ingeborg Olsd. Ulberg g. 1757 m. Jon A. Hilstad

 

Jon Trondsson f. 1761 g. 1793 m. Mali Arntsd. Eggen f. 1771

Barn:

1. Trond f. 1791

2. Arnt f. 1796 g. 1820 m. Guru A. Rikstadekra

3. Gunhild f. 1799 g. 1827 m. Ole O. Nylykkja

4. Ole f. 1802

5. Torger f. 1805 g. 1830 m. Gunhild J. Tørhaug

6. Rasmus f. 1809 g. 1841 m. Ingeborg Rikstadmo

 

Ole Jonsson f. 1802g. 1832 m. Kari Knutsd. Resdalsseter f. 1797 (foreldre: Sara Resdalsseter og Knut Olsson Jerpstadgjerdet). De fikk bygsel 20.09.1841 fra Simen Smensson Rikstad.

Barn:

1. Mali f. 1836

 

Størker Olsson Rikstadekra f. 1829 gm. Mali Olsd. f. 1836. De fikk bygselbrev 08.06.1864 fra Ole Mikkelsson Rikstad.

Barn:

1. Ole f. 1863

2. Ole f. 1869

3. Kari f. 1872

 

Ole Størkersson f. 1863 g. 1892 m. Berit Størkersd. Rikstad f. 1866. De kjøpte bruket og fikk skjøte 01.12.1923 fra Einar Andreasson Rikstad for kr. 2000,00.

Barn:

1. Størker f. 01.03.1893 d. 22.06.1913

2. Berseven f. 11.12.1894

 

 

Rønningen

 

Mikkel Olsson Fagerli (Liahaugen) f. 1772 g. 1795 m. Marit Jonsd. Rikstad, Grøsdalen f. 1752. De fikk bygsel på plassen 17.12.1801 og ryddet og bygde der.

Barn:

1 Jon f. 1799

 

Jon Mikkelsson f. 1799 g. 1826 m. Gjertrud Olsd. Skåvei f. 1798. Han var skredder.

Barn:

1. Mikkel f. 1825

2. Ole f. 1827

3. Jon f. 1830 gm. Ingeborg Resdalsseter

4. Knut f. 1833

 

Mikkel Jonsson f. 1825 g. 1850 m. Anne Halvorsd. Foss f. 1824. De fikk bygsel 15.02.1855

Barn:

1. Jon f. 1850

2. Ole f. 1851

3. Johan f. 1854

4. Haldor f. 1856. Han kjøpte Fagerhaugen ved Resell

5. Gjertrud f. 1859

6. Jon f. 1861

7. Marit f. 1863

 

Knut Jonsson f. 1833 var skinnhandler. Han arbeidet i lang tid hos Rasmus Hoel på Jerpstad. Han var den siste som hadde plassen.