Folk og ætt i Meldal kommune

Rikstad gnr 90-92

Stokke gnr 93-94