Gårder under Stokke i Meldal

93/1 Stokke Nedgard

94/1 Stokke Oppigard

94/2 Stokkrønningen