Registrering av husmannsplasser

Styret i Meldal historielag vedtok i et styremøte den 05.12.2011 å gjøre et forsøk på å registrere husmannsplassene i bygda. Mange er ikke lenger bebodd, men det er ønskelig å registrere også de plassene som er nedlagt og der det nesten ikke er spor igjen. I bygdeboka er mange av husmannsplassene beskrevet, men antagelig er det noen som mangler.

DIS Trollheimen, et lokallag av DIS Norge, som er en organisasjon som driver med slektsforskning, er allerede igang med et prosjekt for å registrere husmannsplassene i deler av Meldal og Rennebu. På østsida av Orkla i Oppbygda er det allerede foretatt en registrering og det er utgitt et hefte om husmannsplassene fra Rennebumerket nordover til og med Hoelsgrenda. Vi tenker oss et lignende prosjekt for de delene av kommunen der DIS Trollheimen ikke driver registrering.

Vi regner med at det er i seneste laget for å finne noen av plassene, derfor er det av stor viktighet at det nå gjøres en innsats for i dokumentere det som ennå er igjen av disse kulturminnene. Dersom dette ikke blir gjort nå vil kommende generasjoner gå glipp av muligheten til å sette seg inn i et bosettingsmønster som var veldig viktig bare for noen mannsaldre siden.

Registreringen vil gå ut på å finne plassene, registrere kartkoordinatene ved hjelp av GPS og ta bilder av hus evt. rester av hus og litt av området rundt. Det vil bli gitt hjelp i bruk av GPS. I etterkant vil det bli aktuelt å skrive en tekstdel om de registrerte husmannsplassene. Gamle bilder som viser plassen og folk som bodde der er også interessant å få kopiert.

For å greie dette er vi avhengig av hjelp fra folk som har interesse og tid til å gjøre en innsats. Dersom du har lyst til å være med på dette kan du gi beskjed til:

enten   John Anders Moe tlf.: 415 72 405

eller    Ola O. Rikstad tlf.: 919 14 318

 

Nedenfor finner en plassene under den grenda der de lå:

Gnr. 6-11 Rye-Lo

Knut Svinsås-Loe har skrevet kommentarene til husmannsplassene i Losgrenda:

Dråggådalen Henningshåggån Jomoen Kalvhåggån Kalvhåggån Rye Loshåggån Losslette Røsbrekka Sivertslette Slette Sørlykkja Utlykkja 1 Utlykkja 2 Utlykkja 3 Røsespåsen Bergan Gorsengdalen

Gnr. 13-15 Kvam-Dombu 

Brenna Britstuggu Dombuhaug 1 Dombuhaug 2 Dombusgjerdet 1 Dombusgjerdet 2 Eldhushaugen Gjelstuggu Hermundslistuggu Hestgjerdet Kvamsmoen Maurbakken Olderøya 1 Olderøya 2 Skjulenget nordre Skjulenget søndre Rebergsflotten

Gnr. 17-19 og 70-71 Voll

Djupa 1 Djupa 2 Olskastet

Gnr. 22-25 Snuruås-Steigen

Brandås Dambakken Granhaugen Røslykkja Røttereng Røsslåtta Husmannsplass under Røsslåtta Steigaegga Steigadal Steigabakk Tronget

Gnr. 27 Løfshus

Løfshus 1 Løfshus 2

Gnr. 36-38 Staveli og Åmot

Stavelimoen Bokkbrustuggu Søgjerdet Brustuggu Åmotstrøa Åmotsbakken Skaret Åmotshagen Lilleslettbakken Åmotsmoen Nersaga Øversaga

Gnr. 62-64 Høydal

Arnthagen Høydal Nordstrømhusa

Gnr. 88-89 Lund

Dalen Grindheim Lundahagen Lundahaugen Nordgjerdet Randistuggu

Gnr. 90-92 Rikstad

Lundadalen Rikstadal 1 Grøsdalen Rikstadgjelen Ekra Rikstadal 2 Hansjørgensmoen Engelsmoen Mikkelsmoen Lussimoen Sødølstuggu Rikstadgjerdet Ulberget

Gnr. 93-94 Stokke

Stokkberget Stokkli Øverberget Øvergjerdet Rabben

Gnr. 95 Fikke

Fikkgjelan Fikkegga Fikkgjerdet

Gnr. 96-98 Hoel

Breiegga Rabbhåggån Jatruhåggån Holsgjelan Holstuggu Snikkarstuggu

Gnr. 99-102 Stene

Tyrihauen Nilshåggån Hokollen Stavelen Øverhauen Larshauen Nerhauen Stensflotten Flotthåggån 1 Flotthåggån 2

Gnr. 103-105 Foss

Stenarshauen Fosshåggån 1 Fosshåggån 2 Knuthåggån Rabben Furuland Furulund Jomælen Fossmo 1 Fossmo 2 Skogly

Gnr.106-109 Grut

Nerlia 1 Nerlia 2 Grytflotthagen Grutstrand Snipen 1 Snipen 2 Rabben Millelkalvhagen Emmahagen Grutkalvhagen Brenjølskalvhagen Grutahagen Nilskalvhagen Pålslykkjhagen Grutahaugen Bakkhagenn Bakkstuggu

Gnr. 110-114 Jerpstad - Bogevoll

Halsan Munksprangstuggu Ramoen Bogevoldgjerdet 1 Bogevoldgjerdet 2 Bogevoldstuggu Jerpstadgjerdet Jerpstadvoll Mobredden Bogevoldbrekka Ragnhildhagen Skrivarsetra Drugubakken Druguøya Drugudalshåggån Gudbrandsplassen Linvollen Lyngen Osplia Persvollen Resbruøya Seterhaugen Åøyen

Gnr. 125-129 Resell

Kalvhagen Liahagen Resellhagen Amundhåggån Lia Skulgjerdet Malipynten Grubba Larsstuggu Dållåhaugen Småsletten Dållån Anestuggu Grøtengstuggu 1 Grøtengstuggu 2 Malistuggu Ragnhildstuggu

Gnr. 130 Øverøya

Seterbrekka Uvbakken Uvøya

Gnr. 131-135 Snoen

Brauten Dalstuggu Husegga Øykjesåkeren Smedhagen Snoensdal Snoensgjelen Snoenshagen Snoenskalvhagen

Gnr. 136 Ry

Røsbrekka

Gnr. 137-138 Kjerstad

Kjerstadhaug nedre Kjerstadhaug øvre

Gnr. 139-141 Hilstad

Brattråket Håbjørgen Hilstadmoen Hilstadrønningen Litjstuggu Ogjerdet Sørrønningen Tuftan Øvergjerdet

Gnr. 143-148 Syrstad

Johan Syrstad har skrevet kommentarene til husmannsplassene i Syrstadgrenda:

Nermoen Storsletta Syrstadmoen Nordgjerdet Ragnhildstuggu Sørsimoen Gjerdet Kalvhagen Sybrustuggu Holia Kissten Øklendet Ellingshagen Systolykkja Syrstadflåtten 1 Syrstadflåtten 2 Syrstadegga Øklendstuggu

Gnr. 187-206 Laksøybygda

Støttlårplassen Brandhaugen Høgli Plasshagen Gåren Ringakalvhagen Karlhagen Hulluenget Groeggøya Knuthagen Groeggjerdet